Bastäckning
Här finns det möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus, under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

God täckning
Här finns det goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning
Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Normalhastighet
Normalhastigheten anges med ett intervall och avser ett genomsnitt för hela mobilnätet. Normalhastigheten speglar därför inte nödvändigtvis den enskilda användarens upplevelse. Normalhastigheten utgör således ingen garanti för vad den enskilda användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad användaren normalt kan förvänta sig. Hastigheten kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis geografiska förhållanden, om du befinner dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma område och vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder. Om du har ett abonnemang med begränsad datavolym och förbrukat denna volym så uppnås en lägre hastighet

Normalhastighet 2G: 0,1 – 0,2 Mbit/s
Normalhastighet 3G: 2 – 10 Mbit/s
Normalhastighet 4G: 10 – 40 Mbit/s

Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Täckning och hastighet för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog.

Täckningskartan visar var man normalt har goda möjligheter att ringa och surfa. Den täckning och hastighet du faktiskt får kan dock variera från den som visas på kartan, bland annat beroende på hur många som ringer eller surfar samtidigt inom samma område. Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder har betydelse för hur du upplever täckning och hastighet.

Det kan gå att förbättra möjligheterna att ringa och surfa genom att använda så kallad handsfree (sladd med hörlurar och mikrofon) eller en extern antenn. Möjligheterna kan också förbättras ytterligare om mobiltelefonen ligger fritt istället för att den hålls i handen eller ligger i en ficka eller i en väska.

Hur olika mobiltelefoners egenskaper påverkar täckningen och hur du kan förbättra dina möjligheter att ringa och surfa kan du läsa mer om på PTS hemsida.

Täckningsnivåer

Bas
God
Mycket god
Bastäckning

Här finns det möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus, under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

God täckning

Här finns det goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning

Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Täckningsnivåer

Bas
God
Mycket god
Bastäckning

Här finns det möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus, under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

God täckning

Här finns det goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning

Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.